Kako odprem frizerski salon? (10.11.2023)

Vse se začne z idejo oz. željo, vendar pa za izvedbo potrebujete nekaj dovoljenj in sredstev.

Informacije so v nadaljevanju namenoma podane faktografsko in so razdeljene v več, bolj ali manj, logično povezanih sklopov.

Ker se svet okoli nas nenehno spreminja je prav mogoče, da se ja kakšna zahteva spremenila. Če kaj opazite bomo veseli, če nam to sporočite! Hvala!

Kaj potrebujem?

S.P. ali D.O.O.?

Status samostojnega podjetnika se uredi na uradu za delo. Vpisali vas bodo v POSLOVNI REGISTER (od tega trenutka si samostojni podjetnik), ter posredovali davčne podatke na FURS (določiti morate ali boste imeli normirane ali dejanske stroške, eno-stavno ali dvo-stavno knjigovodstvo, koliko letnega prihodka in odhodka pričakujete, davčni zavezanec ali ne ipd.). Oddaš tudi M1 OBRAZEC (s tem se vključite v sistem zdravstvenega zavarovanja).
Prijava obrti, se izvede na obrtni zbornici. Frizersko obrt (96.021) lahko odprete samo na podlagi frizerske šole ali v primeru zaposlene osebe s to šolo. Z oddajo vloge za opravljanje obrti, ki jo podpišete na obrni zbornici, vas vpišejo v AJPES. V nekaj dneh prejmete prejmete tudi potrdilo. Strošek vpisa je 111€.

Banka

Poslovni bančni račun
Kot samostojni podjetnik ne potrebujete ločenih bančnih računov, sami namreč razpolagate in odgovarjate(!) s vsem razpoloženjem. Lahko pa si za lastno evidenco odprete nov poslovni bančni račun. V primeru da se odločite obdržati samo en bančni račun (osebni) morate le tega spremeniti v poslovnega.
POS terminal
Uporaba POS terminala seveda ni obvezna je pa nujna, če želite sprejemati kartična plačila. Največkrat vam POS terminal ponudi "domača" banka, lahko pa izberete tudi drugje. V zadnjem času je vedno več virtualnih ali mobilnih POS terminalov (SoftPOS, SumUp, myPOS,...). Najcenejša ponudba morda ni najugodnejša, preverite provizije in vedite, da vsak POS terminal ne podpira vseh kartic.

Varstvo pri delu

je eden najpomembnejših pogojev za opravljanje storitev v salonu. Izvajalci vam uredijo naslednje:
 • oceno tveganja
 • požarni red
 • varstvo pri delu+požarna varnost
 • načrt evakuacije
 • elektro meritve
 • meritve strelovoda
 • meritve osvetljenosti
 • meritve svetlosti in bleščanja
 • gasilni aparat
 • omarica za prvo pomoč.

Kakšen naj bo prostor?

Prostor mora ustrezati minimalnim zdravstvenim, higienskim in tehničnim pogojem.
 • Zagotovljeno mora biti zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s predpisi.
 • V delovnem ali pomožnem prostoru mora biti nameščena omarica oziroma komplet za prvo pomoč.
 • Sanitarije morajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo.
 • V prostoru mora biti na vidnem mestu obvestilo z velikimi tiskanimi črkami, kjer so informacije glede zdravstvenih tveganj in omejitev izvajanja nege oseb, ki imajo nalezljivo okužbo kože, nohtov ali zajedavce na koži ali lasišču.
 • V prostoru mora biti nameščen in označen gasilni aparat.
V primeru da niste lastnik objekta, in želite sedež podjetja odpreti na lokaciji, mora lastnik objekta podpisati izjavo.

Oprema, pribor in pripomočki

 • Za britje le britvice za enkratno uporabo, uporaba električnih brivnikov je dovoljena, kadar je možno dele brivnika, očistiti in sterilizirati.
 • Pribor je treba očistiti po vsakokratni uporabi in po potrebi razkužiti.
 • V primeru kontaminacije je treba pribor zavreči ali ga očistiti, razkužiti in sterilizirati.
 • Ogrinjala se lahko uporabijo večkrat, vendar se mora rob ogrinjala, ki pride v dotik z vratom, pri vsakokratni uporabi zaščititi z novim, mehkim papirnatim trakom.
 • Površine ki pridejo v neposredni stik s kožo, se pokrijejo s pokrivali za enkratno uporabo.
 • Nujne so čiste brisače.

Izdaja in potrjevanje računov

Potrebovali boste vezano knjigo računov (cca. 5€) in/ali (računalniško) davčno blagajno.
Če uporabite vezano knjigo mora le-ta biti potrjena (prek sistema eDavki), izdane račune pa morate posredovati na FURS (najkasneje do desetega dne v naslednjem mesecu).
Pred prvo uporabo davčne blagajne boste potrebovali namensko digitlno potrdilo (certifikat) za potrjevanje računov in podatke o poslovnem prostoru (številka katastrske občine, številka stavbe, številka dela stavbe).
Poleg tega pa seveda ustrezen računalnik in tiskalnik za račune (pos tiskalnik).
Za sprejem kartičnih plačil je dobro imeti pos terminal.

Cenik storitev in artiklov

Potrebovali boste cenik storitev z velikostjo črk najmanj 5mm. Prav tako morajo biti s ceno pravilno označeni tudi vsi prodajni artikli.

Označevanje kozmetičnih proizvodov

Kozmetični proizvodi morajo biti ustrezno označeni in opremljeni s podatki o dobavitelju in kozmetičnem proizvodu. Vse označbe, navodila oziroma napisi morajo biti dobro vidni in čitljivi ter takšni, da jih ni mogoče izbrisati. Na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku navedene označbe in podatki, ki so posebnega pomena za varovanje zdravja uporabnikov. Vse navedbe, razen sestavin, morajo biti na zunanji ali notranji embalaži napisane v slovenskem jeziku. Če iz praktičnih razlogov podatkov o sestavinah ni mogoče navesti na embalaži kozmetičnega proizvoda, morajo biti navedene na priloženem listku, etiketi, traku oziroma kartici; v tem primeru mora biti na zunanji embalaži navedeno skrajšano obvestilo ali grafični simbol odprte knjige.

Dobavitelji salonske opreme

V Sloveniji je kar nekaj dobaviteljev salonske opreme, kjer vam ponujajo vse potrebno za vaš sanjski salon.

Dobavitelji artiklov in materiala

Ponavadi si izberemo eno od priznanih frizerskih znamk in preko njihovih slovenskih zastopnikov nabavljamo njihove produkte. Priporočamo, da izberete takega, ki vam je sposoben izdati račun v elektronski obliki (eračun) saj vam to bistveno olajša poslovanje.

ART-PE, BOKO, ESTELA, Hair Beauty, ILIRIJA, KLEVI, LASSANA, L'OREAL, LUKOM, Nobelcos, NOVELLUS, Prokozmetika, PRONEGA, STUDIO MA,TICCOPI, TRIMUŽIJAT...

Marketing

Najverjetneje boste potrebovali neke vrste celostno grafično podobo, logotip, ustrezno ime. Prav gotovo ustrezne profile na socialnih omrežjih, morda spletno stran, vizitke, oblikovane darilne bone, reklamno tablo, urnik na vhodu. Vpisane kontakne podatke v Google.

Pokličite nas!

Vodenje evidence delovnega časa

 • Ni obvezna za samozaposlene, razen seveda za njegove zaposlene.
 • Obvezna za vse zaposlene delavce, študente, upokojence, vsa kratkotrajno zaposlene delavce (tudi če so družinski člani).
 • Nujno je evidentiranje malice delavca, saj je poudarek tudi na počitku. Evidenca mora vključevati tudi odmore za malico.
 • Evidence morate voditi in imeti shranjene na sedežu podjetja oz. tam kjer se delo opravlja.
 • Evidenca naj ima tedenske in mesečne seštevke.