COLORHIT-UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Program Color-hit je program namenjen frizerskim salonom, kozmetičnim salonom, lepotnim salonom in drugim dejavnostim, ter med drugim omogoča:

 • izdajo in obračun izdanih računov
 • vodenje podatkov o strankah
 • vodenje naročil
 • nadzor nad realizacijo zaposlenih

Minimalne zahteve so osebni računalnik s procesorjem 486, operacijski sistem Windows in 50MB prostora na disku.

Colorhit opozorilo

Predpogoj za uspešno razumevanje tega priročnika je poznavanje osnov računalnika in osnovno obvladovanje operacijskega sistema na katerem se izvaja Color-hit.


Način dela

Aplikacija zajema računalniško podporo za poslovanje frizerskega ali kozmetičnega salona.

Programske funkcije omogočajo sprejemanje naročil, oblikovanje urnikov osebja, razporejanje dela, beleženje podatkov o opravljenih posegih na strankah, izdajanje računov, obračun dela v frizerskem ali kozmetičnem salonu itd.

Zajeto je tudi poslovanje trgovine v okviru frizerskega ali kozmetičnega salona, ki omogoča prejem blaga, vodenje zalog, izdajanje računov in obračun prodaje trgovine. Poleg tega je na voljo tudi nekaj priročnih pripomočkov, kot so menjalnica, kalkulator in naslovnik.

Želeno programsko funkcijo pokličemo s klikom na enega od velikih napisov v začetnem oknu aplikacije ali z izbiro v menijski vrstici,

Colorhit menijska vrstic frizerski kozmeticni salon

kjer lahko s klikom na ustrezno postavko sprožimo naslednje programske funkcije:

 • Program
 • Salon
 • Trgovina
 • Zaposleni
 • Poročila
 • Pripomočki
 • Pomoč

Ko kliknemo na eno od gornjih postavk, se odpre podmeni, iz katerega lahko izberemo želeno programsko funkcijo.

Vsi podatki, ki nastanejo med delom z aplikacijo, se zabeležijo v bazo podatkov na disku računalnika.

Če želimo zagnati program Color-hit dvokliknemo njegovo ikono na namizju ali ga poženemo iz menija Start.

Ob zagonu se nam najprej prikaže pozdravno okno in nato, ko je program pripravljen, se pojavi okno za prijavo. Na njem izberemo uporabniško ime in vnesemo ustrezno geslo. Od uporabniškega imena je odvisno, katere funkcije programa so nam dosegljive. Uporabnik je namenjen vsakodnevnemu delu v frizerskem ali kozmetičnem salonu (izdajanje računov, vodenje naročil) in ima omogočene le določene funkcije, Nadzornik (ponavadi lastnik ali vodja frizerskega salona) pa ima dostop do vseh funkcij programa (npr. oblikovanje urnikov, pregled poročil…).

Po uspešni prijavi se nam pojavi glavno okno od koder lahko izbiramo različna opravila. Ko želimo končati z delom kliknemo na meni Program/Izhod ali pritisnemo tipko Esc in potrdimo namero.

Vsakodnevna uporaba programa naj bi torej bila naslednja:

 • zaženemo program Color-hit in se prijavimo kot Uporabnik
 • izvajamo običajna opravila (izdajamo račune, sprejemamo naročila ipd.)
 • ob koncu dneva lahko izvedemo zaključek blagajne
 • naredimo varnostno kopijo in zapustimo program
 • Po potrebi, ko želimo karkoli popraviti (npr. cenik, urnike, zaposlene, ali želimo nabaviti artikle ali pregledati poročila) se prijavimo kot Nadzornik (uporabimo ustrezno geslo) in opravimo želena opravila.

  Prijava in ponovna prijava

  Ob zagonu programa se najprej pokaže okno z zahtevo po prijavi. Prijava omogoča zaposlenemu dostop do funkcij in podatkov aplikacije. Vsaka prijava zahteva, da podamo veljavno geslo, sicer dostop do programa ni mogoč.

   Colorhit Prijava uporabnika frizerski kozmeticni salon


  Prijavimo se z uporabniškim imenom in ustreznim geslom.

  Opomba : Geslo moramo čuvati pred nepoklicanimi. Če je razkrito, moramo poskrbeti, da čimprej dobimo novega!

  Različna uporabniška imena (Uporabnik/Nadzornik) omogočajo dostop do različnih programskih funkcij: določena funkcija je za Nadzornika dostopna, za Uporabnika pa ne. Nedostopne funkcije so v menijih posivene.

  Če se želimo ponovno prijaviti, lahko izberemo meni Program/Ponovna prijava.

  Glavno okno

  Po prijavi, se nam pokaže glavno okno programa, ki vsebuje menijsko vrstico, za dostop do vseh programskih funkcij in velike napise, ki delujejo kot bližnjice, do izbir, ki jih pogosteje rabimo.

   Colorhit Glavno okno frizerski kozmeticni salon

  Vsako od programskih funkcij lahko izberemo iz menija, ali pa s tipkami (puščicami) izberemo določen napis in pritisnemo tipko Enter oziroma kar kliknemo na napis. Na ta način se po bližnjici lahko izognemo sprehajanju po menijih.

  Tako lahko po bližnjici iz glavnega okna sprožimo naslednje funkcije:

 • Naročila
 • Vpisovanje in pregled naročil
 • Stranke - pregled in vpisovanje strank
 • Blagajna – salon - izdaja računa za storitve
 • Blagajna – trgovina - izdaja računa za artikle
 • Naslovnik - pregled in vpisovanje naslovov
 • Kalkulator - prikaže priročen kalkulator
 • Koledarček - prikaže koledarček
 • Menjalnica - omogoča pretvarjanje valuz
 • Vsakodnevna opravila v frizerskem ali kozmetičnem salonu

  Blagajna

  Funkcija je namenjena za izdajo računa stranki. Ker sta blagajni enaki, le da pri eni izbiramo storitve, pri drugi pa artikle, je podan skupni opis.

  Opomba :Slike prikazujejo Blagajno za frizerski ali kozmetični salon (storitve).

   Colorhit frizerski salon blagajna

  Na levi strani okna se nahaja cenik storitev/artiklov, ki jih ponuja frizerski ali kozmetični salon, iz katerega izbiramo opravljene storitve/ prodane artikle, na desni pa je okno, kjer se prikaže izdelani račun skupaj z obračunom DDV.

  V spodnjem delu zaslona se nahaja pomožna menjalnica, kjer lahko pretvarjamo denarne zneske iz ene valute v drugo.

  Izbira opravljenih storitev/artiklov

 • S smernimi tipkami se premaknemo na željeno storitev/artikel (striženje, barvanje in podobno) in za izbiro pritisnemo tipko Enter. Vrstica izbrane storitve/artikla spremeni barvo
 • S smernimi tipkami se prestavimo na drugo storitev/artikel in izberemo na enak način
 • Izdelava računa

 • Ko smo izbrali vse storitve/artikle, pritisnemo tipko R, da se izdela in prikaže račun.
 • Operacije z računom

  Vsak račun lahko še nadaljnje spreminjamo. Določimo lahko na primer popust, količine, vrsto plačilnega sredstva ipd. za vsako od operacij je na voljo ustrezna tipka:

  P

  Odpre se okence za vpis odstotka popusta. Vpišemo odstotek popusta in potrdimo z OK ali s tipko Enter.

  K

  V nadaljnja okenca vpišemo količine za izbrane storitve/artikle. Vnesene količine potrjujemo s klikom na OK ali s tipko Enter

  V

  Za izbiro plačilnega sredstva pritisnemo tipko V. Prikaže se okence z izbiro plačilnih sredstev. Plačilno sredstvo izberemo s smernimi tipkami ali s klikom na ustrezno ikono.

  O

  Za izračun vračila pritisnemo tipko O in vnesemo prejeti znesek. Prikaže se znesek Za vračilo.

  Z

  Za zaokroženje računa pritisnemo tipko Z in vnesemo zaokroženi znesek računa. Razlika se na računu prikaže kot popust v znesku razlike.

  T

  Za tiskanje računa pritisnemo tipko T. Račun se natisne na papir in vpiše v bazo.

  Menjalnica: Znesek računa se prikaže v menjalnici, preračunan v različne valute. Če pa izberemo izhodiščno valuto in vnesemo znesek te valute, se vneseni znesek prikaže v vseh ostalih valutah, ko pritisnemo Enter ali kliknemo gumb Pretvori.

  Po izdaji računa so na voljo naslednje možnosti/tipke:

  S

  Za storniranje računa pritisnemo tipko S in potrdimo storniranje. Stornirani račun se izpiše na tiskalniku.

  D

  Omogoči tiskanje dvojnika računa.

  Naročila

   Colorhit Vodenje naročil strank frizerski kozmeticni salon

  Okno za delo z naročili strank (frizerskega ali kozmetičnega salona) vsebuje na desni strani koledar, na katerem se pred vnosom naročila postavimo na datum naročila, in tabelo, kamor vpisujemo naročila za izbrani dan. Tabela je po stolpcih razdeljena na zaposlene v frizerskem ali kozmetičnem salonu, po vrsticah pa na časovne intervale po pol ure. Tabela je ustrezno oblikovana, obarvana, glede na urnik (frzerskega ali kozmetičnega) salona in urnik zaposlenih.

  Med tabelo in koledarčkom se premikamo s tipko Tab ali s klikanjem.

  Vpis novega naročila

 • Izberemo željeni datum naročila na koledarčku tako, da se s smernimi tipkami premikamo po njem in pritisnemo na tipko Enter, ali pa uporabimo miško. Tabela se sproti nastavlja v skladu z urniki za izbran dan.

 • S smernimi tipkami (puščica gor, dol, levo, desno) se premaknemo v ustrezno polje
 • Pritisnemo Enter, polje pomodri in sedaj lahko vtipkamo ime stranke ter opis naročenega posega. Pri slednjem si lahko pomagamo tudi s funkcijskimi tipkami, katerih pomen je razložen na dnu okna.
 • Ko smo naročilo vpisali, potrdimo vnos s tipko Enter ali pa pritisnemo tipko Esc, če smo si premislili in naročila ne želimo vpisati
 • Opomba : Za pretekle datume naročil ni mogoče vnašati!

  Popravek podatkov o naročilu

 • Na koledarčku izberemo datum naročila, ki ga želimo popraviti. V tabeli naročil se pokažejo naročila za izbrani dan. Pritisnemo tipko Enter ali tipko Tab.
 • S smernimi tipkami ali s klikom se postavimo v polje naročila
 • Pritisnemo Enter, polje pomodri in sedaj lahko popravimo podatke o naročilu
 • Ko so podatki popravljeni, pritisnemo Enter za potrditev oz. Esc, če želimo spremembe preklicati.
 • Brisanje naročila

 • Na koledarčku izberemo datum naročila, ki ga želimo zbrisati. V tabeli naročil se pokažejo naročila za izbrani dan.
 • S smernimi tipkami ali s klikom se postavimo v polje naročila, ki ga želimo izbrisati
 • Pritisnemo Enter, nato s tipko Backspace ali Delete zbrišemo staro besedilo
 • Za potrditev pritisnemo Enter oz. Esc za preklic
 • Ko se pojavi okence z vprašanjem 'Zbrišem naročilo?' potrdimo brisanje s klikom na gumb 'Da' ali s tipko Enter.
 • Stranke

  Funkcija omogoča beleženje vseh pomembnejših podatkov o opravljenih posegih na posamezni stranki.

   Colorhit Stranke posegi frizerski kozmeticni salon


  Stranko izberemo v tabeli strank na levi strani zaslona. Ko je stranka izbrana, se na desni polovici okna pokažejo podatki o posegih. Vrsto podatka, ki naj se prikaže, izbiramo z gumbi na zgornjem delu okna:

   Colorhit posegi frizerski kozmeticni salon

  Izbira stranke

 • S klikom ali s pomočjo tipke Tab se postavimo v na tabelo strank, v katerem so stranke urejene po abecedi
 • Vtipkamo prvo črko imena stranke in v tabeli se prestavimo na prvo ime stranke z vtipkano začetnico
 • Če stranke še ni v vidnem delu seznama, se po njem premikamo s puščicama gor in dol ali tipkama PgUp/PgDn
 • Ko se postavimo na ime iskane stranke, pritisnemo Enter, da se pokažejo podatki o posegih, opravljenih na stranki.
 • Opomba : Po oknu se lahko premikamo in stranko izberemo tudi s klikanjem. Z desnim klikom na stranko ali s pritiskom na tipko vprašaj (?) prikažemo meni z zadnjimi njenimi posegi!

  Prikaz posegov stranke

  Ko je stranka izbrana, prikažemo posamezno vrsto posega tako, da kliknemo na ustrezen gumb vrste posega. Na voljo so naslednji gumbi za vrsto posega:

  Preparacija, Barvanje, Preliv, Prameni, Slike, Stranka.(glej sliko zgoraj!)

  Med gumbi se lahko premikamo s tipko Tab, želeni gumb pa pritisnemo tudi tako, da držimo tipko Alt in pritisnemo črko, ki je v imenu gumba podčrtana (n.pr. Alt + P - gumb Preparacija)

  Ko je na voljo več posegov iste vrste, je prikazan najnovejši poseg, starejše posege pa lahko izberemo v izbirnem polju za datum in uro vnosa posega.

   Colorhit datum in ura vnosa

  Ko kliknemo na puščico na desni, se pokažejo datumi/ure

   Colorhit datum in ura posega

  in sedaj lahko kliknemo na želenega, katerega podatki se nato pokažejo v poljih.

  Opomba : Do posegov lahko hitreje pridete tudi z desnim klikom na izbrano stranko v seznamu ali pritisnete tipko vprašaj (?).

  Posegi

  Pod pojmom posegi so mišljene preparacije, barvanja, prelivi in prameni.

  Preparacija

  zajema podatke o strukturi in tipu las, uporabljenih navijalcih, številki preparata itd. Vsaka stranka ima lahko več preparacij, ki so nanizane po datumih posega.

  Barvanje,

  prameni in

  preliv

  omogoča beleženje podatkov o strukturi las, naravni barvi, konicah las, odstotku sivih las, željah stranke, receptu ipd. Vsaka stranka ima lahko zabeleženih več posegov, ki so shranjeni po datumih posega.

  Vpis novega posega za izbrano stranko

 • Pritisnemo gumb za vrsto posega, ki ga želimo zabeležiti. V desni polovici okna se pokažejo polja s podatki o tej vrsti posega.
 • Kliknemo gumb Nov poseg. Polja se pripravijo za vnos novih podatkov.
 • Vnesemo nove podatke o vrsti posega tako, da poklikamo ustrezne gumbe (izbrani gumbi potemnijo), vnesemo besedilo v polja za besedilo ali da s klikom na puščico na desni strani izbirnih seznamov sezname odpremo in izberemo ustrezno možnost.
 • Ko smo zaključili z vnosom podatkov, kliknemo gumb Dodaj poseg in potrdimo dodajanje posega. Poseg se zabeleži skupaj z datumom in uro vnosa.
 • Opomba : Hitreje lahko dodamo poseg, če samo popravimo starega in kliknemo gumb dodaj poseg.

  Popravljanje podatkov o izbranem posegu

 • Prikažemo poseg, katerega podatke želimo popraviti
 • Popravimo podatke o posegu
 • Ko so vsi podatki popravljeni, kliknemo gumb Popravi poseg, da potrdimo popravek.
 • Brisanje posega

 • Prikažemo poseg, katerega podatke želimo zbrisati
 • Kliknemo gumb Briši poseg in potrdimo brisanje.
 • Tiskanje posega

 • Prikažemo poseg, katerega podatke želimo natisniti
 • Kliknemo gumb Tiskaj poseg in potrdimo tiskanje.
 • Slike obiskovalcev frizerskega ali kozmetičnega salona

  Funkcija omogoča vodenje podatkov o slikah strank in prikaz slike obiskovalcev frizerskega ali kozmetičnega salona.

  Prikaz slike stranke

 • Izberemo stranko, za katero želimo prikazati slike
 • Kliknemo gumb posegov z napisom Slike
 • Če ima stranka ima kakšno sliko, se prikaže seznam slik stranke
 • Kliknemo željeno sliko in ta se prikaže v spodnjem delu okna
 • Opomba : Obliko seznama lahko izbiramo v padajočem seznamu pri dnu okna za slike!

  Dodajanje slike

 • Kliknemo gumb Dodaj sliko. Odpre se okno za izbiro slike v imenikih.
 • Poiščemo sliko in jo izberemo ter kliknemo Odpri
 • Potrdimo dodajanje slike
 • Odpre se okno, v katerem vnesemo opis slike. Novo vpisana slika se uvrsti na seznam slik stranke
 • Odstranjevanje slike

 • Iz seznama slik stranke izberemo sliko, ki jo želimo odstraniti
 • Kliknemo Odstrani sliko in potrdimo brisanje. Slika se odstrani s seznama.
 • Stranka

  Funkcija omogoča vodenje podatkov o strankah salona (bivališče, telefon itd.)

  Vnos podatkov o novi stranki

 • Kliknemo gumb Nova stranka in potrdimo namen, da vnesemo novo stranko
 • Pokaže se okno, v katerem vpišemo ime in priimek nove stranke, nato pa kliknemo OK ali pritisnemo tipko Enter. Ime in priimek stranke se pokaže v seznamu strank na levi polovici zaslona, na desni pa so na voljo polja za vpis ostalih podatkov o stranki
 • Vnesemo še ostale želene podatke in kliknemo gumb Popravi stranko.
 • Popravek podatkov o stranki

 • Izberemo stranko, katere podatke želimo popraviti. Podatki o stranki se prikažejo
 • Popravimo želene podatke in kliknemo Popravi stranko.
 • Brisanje stranke

 • Izberemo stranko, ki jo želimo izbrisati. Podatki stranke se pokažejo na desni polovici zaslona
 • Kliknemo gumb Zbriši stranko in potrdimo brisanje
 • Opomba : Skupaj s stranko se zbrišejo tudi vsi njeni podatki in posegi. Zbrisanih podatkov ni mogoče obnoviti!

  Zaključek blagajne

  Ob koncu dneva praviloma izpišemo zaljuček blagajne. To storimo tako, da kliknemo meni Program/Zaključek blagajne in potrdimo.

  Nadzorna opravila

  Pod nadzorna opravila spadajo vsa opravila v okviru salona, ki zahtevajo prijavo kot Nadzornik. Med drugim so to: ažuriranje zaposlenih, popravljanje urnikov, popravljanje cen storitev in spreminjanje cenikov, vsa opravila v zvezi z nabavo artiklov…

  Poročila

  Ta menijska izbira omogoča prikaze in izpise poročil in grafov.

   Colorhit kreiranje poročil frizerski kozmeticni salon
  V zgornjem delu okna lahko vnesemo izbiro:

 • obdobja, za katero naj se pripravi poročilo ali graf
 • zaposlenega, za katerega naj se prikaže
 • tiskalnika, na katerem naj se poročilo ali graf natisne.
 • V spodnjem delu okna izbiramo vrsto poročila in sicer iz treh poslovnih področij: poslovanje frizerskega ali kozmetičnega salona, poslovanje trgovine v okviru frizerskega ali kozmetičnega salona in razno. Izberemo lahko le eno poročilo naenkrat.

  Ko so parametri in poročilo izbrani, kliknemo gumb Prikaži za prikaz poročila.

  Cenik storitev

  Omogoča vzdrževanje in tiskanje cenika ter pregled nad cenami storitev.

   Colorhit Cenik frizerskih kozmeticnih-storitev

  Dodajanje nove storitve

 • kliknemo Dodaj novo storitev, odpre se okence, v katerem lahko vpišemo novo storitev
 • potrdimo vpis nove storitve s klikom na OK ali tipko Enter. Prikaže se okence za vpis cene te storitve.
 • Vpišemo in potrdimo ceno. Prikaže se okence za vpis stopnje DDV z vpisano privzeto stopnjo DDV.
 • Vpišemo in potrdimo stopnjo DDV ali le potrdimo stopnjo DDV.
 • Nova storitev se vpiše v cenik na zadnje mesto.

  Popravljanje storitve

 • Izberemo storitev, ki jo želimo popraviti (npr. spremeniti ceno) (kliknemo nanjo)
 • Kliknemo gumb Popravi označeno storitev. Pokažejo se ista okenca kot pri dodajanju nove storitve, v katera vnašamo popravljene podatke o storitvi.
 • Brisanje storitve

 • Izberemo storitev, ki jo želimo zbrisati
 • Kliknemo gumb Zbriši označeno storitev s cenika in
 • potrdimo brisanje.
 • Premikanje storitve po ceniku

 • Izberemo storitev, ki jo želimo premakniti na drugo mesto
 • Kliknemo na gumba s puščicami v okvirčku Premik označene postavke.
 • Z vsakim klikom se storitev premakne za eno mesto navzgor ali navzdol po ceniku.

  Opomba : Namesto klikanja lahko uporabimo tipko preslednico.

  Stanje zalog materiala v salonu

  Funkcija je namenjena vodenju zalog materiala v frizerskem ali kozmetičnem salonu. Tabela materiala prikazuje naziv materiala, minimalno zalogo, stanje zaloge in ali naj se nabavi, ali ne.

  Dodajanje novega materiala

 • Kliknemo gumb Dodaj nov material.
 • Po vrsti se prikažejo okenca za vpis naziva, minimalne zaloge in zaloge.
 • Vpis nabave/porabe materiala

 • Izberemo material, za katerega želimo vpisati nabavo/porabo in
 • kliknemo gumb Vpis nabave/Vpis porabe za označeni material
 • Ko se prikaže okence za vpis, vpišemo število kosov materiala, ki smo ga nabavili/porabili.
 • Potrdimo vnos s tipko enter ali klikom na gumb OK.
 • Zaloga materiala se poveča/zmanjša za nabavljeno/porabljeno količino.

  Brisanje materiala

 • Izberemo material, ki ga želimo zbrisati
 • Kliknemo gumb Zbriši označen material in
 • potrdimo brisanje
 • Pregled računov

  Funkcija je namenjena pregledu računov po različnih obdobjih ali po zaposlenih.

  Na voljo so izbire, kjer lahko podamo dan, mesec, ali obdobje za pregled.

  V sprotni statistiki Obračun prikaže skupno vsoto, popuste, število izdanih računov in povprečni znesek računa.

  Opomba : Funkcija je zastarela. Pregledi poslovanja so sedaj dostopni preko menija Poročila.

  Zaposleni

  Menijska izbira zajema naslednje programske funkcije:

 • Ažuriranje zaposlenih
 • Pregled delovnih ur
 • Urniki
 • Ažuriranje zaposlenih

  Ta programska izbira omogoča vodenje podatkov o zaposlenih v frizerskem ali kozmetičnem salonu.

  Omogoča dodajanje novih zaposlenih, izbris zaposlenega, popravek podatkov in ažuriranje urnikov zaposlenega.

  V zgornjem delu okna je tabela, v kateri je vsakemu zaposlenemu delavcu dodeljena vrstica. Če izberemo katerokoli vrstico, se podatki o pripadajočem zaposlenem delavcu prikažejo v poljih pod tabelo, kjer jih lahko popravljamo.

  Urejanje tabele zaposlenih

 • Če želimo določenega zaposlenega uvrstiti na drugo mesto v tabeli, ga najprej izberemo (kliknemo na njegovo vrstico)
 • Nato kliknemo na ustrezni gumb s puščico v polju Premik označenega zaposlenega, dokler se ne premesti na želen položaj v tabeli
 • Opomba:Vrstni red zaposlenih v tabeli določa vrstni red zaposlenih v tabeli z naročili!

  Dodajanje novega zaposlenega

 • Kliknemo Dodaj novega. Polja pod tabelo se izpraznijo za vpis novih podatkov
 • Izpolnimo podatke in
 • kliknemo Vpiši zaposlenega.
 • Spreminjanje podatkov o zaposlenem

 • Izberemo zaposlenega, katerega podatke želimo spremeniti. Njegovi podatki izpolnejo polja pod tabelo.
 • Popravimo željene podatke
 • Ko so popravljeni vsi podatki, kliknemo Popravi zaposlenega.
 • Ažuriranje urnika zaposlenega

 • Izberemo zaposlenega, kateremu želimo ažurirati urnik
 • Kliknemo gumb Ažuriraj njegov urnik. Prikaže se urnik za zaposlenega, ki ga lahko popravljamo.
 • Popravke opravimo s klikanjem po polurnih intervalih prisotnosti delavca za vsak dan v tednu
 • Ko je urnik zaposlenega ustrezno popravljen, kliknemo Popravi urnik, da se zapiše v bazo podatkov ali Natisni urnik, da se natisne na papir.
 • Kliknemo Zapusti, da se vrnemo v okno za ažuriranje zaposlenih
 • Pregled delovnih ur

  Funkcija omogoča prikaz delovnih ur izven veljavnega rednega urnika za dan, mesec, ali poljubno obdobje in sicer za zaposlenega, ali za salon.

 • V oknu najprej izberemo obdobje, za katero želimo pregled, nato
 • iz padajočega seznama izberemo ustreznega zaposlenega ali salon, nato pa
 • kliknemo gumb Prikaži.

 • V spodnjem delu okna se prikažeta dve tabeli: leva tabela podaja število dni in ur po datumih obdobja ter vzrok za delovne ure izven urnika (npr. praznik, zamenjava urnika ipd.), desna pa vsote dni in ur po vzrokih.


  Pregled delovnih ur lahko natisnemo s klikom na gumb Natisni.

  Urniki

  Menijska izbira zajema naslednje programske funkcije:

  § Ažuriranje urnikov

  § Vpis popravkov za urnike

  § Ažuriranje popravkov urnikov

  Urnike lahko nastavimo:

 • za salon (delovni čas salona)
 • za vsakega zaposlenega (delovni čas zaposlenega)
 • Urnik je nastavljen za vse dneve v tednu, za vsak dan pa so na voljo intervali po pol ure od 0:00 do 24:00, ki jih lahko vključimo ali izključimo. Prav tako lahko vključimo ali izključimo posamezne dneve.

  Ažuriranje urnikov

  Funkcija omogoča ažuriranje urnika frizerskega ali kozmetičnega salona in urnikov zaposlenih.

   Colorhit Urnik frizerski kozmeticni salon

  Vsak urnik je razdeljen po dnevih v tednu, vsak dan pa po časovnih intervalih dolžine pol ure.

  Urnik, ki ga želimo ažurirati, izberemo iz padajočega seznama v zgornjem levem kotu okna. Urnik popravljamo tako, da odkljukamo želene intervale in nato kliknemo gumb Popravi urnik.

  Če kliknemo gumb Natisni urnik, se trenutno izbrani urnik izpiše na papir.

  Vpis popravkov za urnike

  S pomočjo te funkcije lahko enkratno popravimo/določimo urnik za izbranega zaposlenega.

   Colorhit Vpis popravkov urnika frizerski kozmeticni salon

  V oknu izberemo:

 • obdobje, v katerem velja spremenjen urnik,
 • zaposlenega ali salon, za katerega velja
 • vzrok spremembe rednega urnika
 • spremenjen urnik določimo s klikanjem polurnih intervalov - na enak način kot oblikujemo vsak drug urnik.
 • Ko je urnik opredeljen, kliknemo gumb Uveljavi, da se popravek urnika zapiše v bazo in obvelja.
 • Ažuriranje popravkov urnikov

  Funkcija omogoča prikaz veljavnih popravkov urnika za zaposlenega ter brisanje popravkov urnika.

 • Popravek urnika izberemo s podajanjem obdobja, v katerem velja in zaposlenega ali salona, za katerega velja.
 • Nato kliknemo gumb Prikaži popravke. Vsi popravki za izbranega zaposlenega in izbrano obdobje se pojavijo v tabeli na levi strani okna.
 • Če želimo izbrisati kakšnega od popravkov, ga izberemo in nato kliknemo Zbriši označen popravek.
 • Ko brisanje potrdimo, se popravek urnika odstrani iz baze podatkov in zopet obvelja običajni urnik.
 • Trgovina

  zajema naslednje programske funkcije:

 • Izdaja računa
 • Ažuriranje dobaviteljev
 • Ažuriranje artiklov
 • Izdelava naročilnice
 • Pregled naročilnic
 • Izdelava prevzemnice
 • Pregled prevzemnic
 • Cenik artiklov
 • Obračun prodaje
 • Ažuriranje dobaviteljev

  Ta programska funkcija je namenjena za vzdrževanje podatkov o dobaviteljih artiklov.
  Podatki so prikazani v tabeli, kjer zavzema vsak dobavitelj eno vrstico.
  Če kliknemo na eno od vrstic (t.j. dobavitelja izberemo), se napolnijo podatki o dobavitelju v polja pod tabelo.

  Vpis novega dobavitelja

 • Kliknemo na gumb Nov dobavitelj. Polja za vnos podatkov o dobavitelju se izpraznijo.
 • Polja izpolnemo z ustreznimi podatki.
 • Kliknemo na gumb Vpiši dobavitelja.
 • Sprememba podatkov o dobavitelju

  S klikom na ustrezno vrstico, v kateri se nahaja dobavitelj, katerega podatke želimo popraviti, izberemo dobavitelja. Polja pod tabelo se izpolnijo z njegovimi podatki

 • Popravimo podatke
 • Kliknemo gumb Popravi dobavitelja.
 • <

  Brisanje dobavitelja

 • Izberemo dobavitelja, ki ga želimo zbrisati.
 • Kliknemo gumb Zbriši dobavitelja in
 • potrdimo brisanje.
 • Ažuriranje artiklov

  Programska funkcija je namenjena vodenju podatkov o prodajnih artiklih - nazivih, cenah, marži, stopnji DDV, zalogi itd.

  Podatki so prikazani v tabeli, kjer zavzema vsak artikel eno vrstico. Če kliknemo na eno od vrstic (t.j. artikel izberemo), se napolnijo podatki o artiklu v polja pod tabelo

  Nov artikel

 • Kliknemo gumb Nov artikel. Tabela z artikli izgine, polja se izpraznijo za vnos podatkov o novem artiklu.
 • Izpolnimo vse podatke in
 • kliknemo Vpiši nov artikel.
 • Kloniranje artikla

  Funkcija omogoča kopiranje podatkov iz enega na drugi, podobni artikel.

 • Izberemo artikel, ki ga želimo klonirati
 • Popravimo ustrezne podatke o artiklu

 • Kliknemo na gumb Kloniraj artikel. Nov artikel s popravljenimi podatki se doda v bazo podatkov.
 • Brisanje artikla

 • Izberemo artikel, ki ga želimo zbrisati. Podatki izbranega artikla izpolnijo polja pod tabelo.
 • Kliknemo gumb Zbriši artikel in
 • potrdimo brisanje. Če ima artikel zalogo, nas program ponovno opozori in zahteva potrditev brisanja. Če potrdimo, se artikel izbriše iz baze podatkov kljub zalogi.
 • Prikaz podatkov o dobavitelju artikla

  Za izbrani artikel lahko prikažemo podatke o njegovem dobavitelju, če kliknemo na gumb Prikaži podrobnosti o dobavitelju.

  Prevzemnice

  Izdelava prevzemnice

 • Prevzemnico izdelujemo za dobavitelja, ki ga izberemo iz padajočega seznama.
 • v tabeli, ki se prikaže so podani vsi artikli izbranega dobavitelja.
 • Ko je dobavitelj izbran, odkljukamo vse prispele artikle in določimo količine s tipkama + in -.
 • Ko so vsi dobavljeni artikli odkljukani in so zanje določene ustrezne količine, kliknemo na gumb Sestavi prevzemnico.
 • Pokaže se prevzemnica, ki vsebuje podatke o prejetem blagu, elementih prodajne cene in vrednosti.
 • S klikom na gumb Vpiši prevzemnico v bazo se prevzemnica vpiše v bazo podatkov in šele takrat se zaloga nabavljenih artiklov ustrezno popravi z nabavljeno količino!
 • Pregled prevzemnic

  Programska funkcija omogoča pregled in tiskanje prevzemnic, kakor tudi brisanje artiklov iz prevzemnice ali brisanje cele prevzemnice.

  Številko prevzemnice, ki jo želimo pregledati, ažurirati ali natisniti, izberemo iz padajočega seznama. Prikažejo se podatki o blagu, elementih prodajne cene in prodajne vrednosti.

  Brisanje artikla iz prevzemnice :

 • Artikel, ki ga želimo zbrisati iz prevzemnice, najprej izberemo (kliknemo na njegovo vrstico).
 • Kliknemo gumb Zbriši artikel in
 • potrdimo brisanje.
 • Vrstica z zbrisanim artiklom se odstrani iz prevzemnice. Če je brisani artikel zadnji v prevzemnici, lahko hkrati zbrišemo tudi prevzemnico.

  Brisanje prevzemnice

 • Kliknemo gumb Zbriši prevzemnico in
 • potrdimo brisanje.
 • Tiskanje prevzemnice

 • Kliknemo gumb Tiskaj prevzemnico
 • Naročilnice

  Izdelava naročilnice

  Programska funkcija je namenjena izdajanju naročilnic za prodajne artikle.

 • Naročilnice sestavljamo po dobaviteljih, ki jih izberemo s klikom na padajoči seznam.
 • Ko je dobavitelj izbran, se okno napolni s tabelo njegovih artiklov.
 • V tabeli je za vsak artikel prikazana tudi trenutna zaloga.
 • Artikle, ki jih želimo vključiti v naročilnico, odkljukamo in s tipkama + in – določimo ustrezne količine.
 • Nato kliknemo na gumb Sestavi naročilnico.
 • Prikaže se naročilnica s standardnimi besedili, ki jo še lahko še dodatno oblikujemo in natisnemo.
 • S klikom na gumb Vpiši naročilnico v bazo se naročilnica zapiše v bazo podatkov in je kasneje dosegljiva v Pregledu naročilnic.
 • Pregled naročilnic

  Naročilnico, ki jo želimo pregledati ali natisniti, lahko izberemo po številki naročilnice iz padajočega seznama.

  Naročilnici lahko pred tiskanjem spremenimo datum.


  DRUGI PRIPOMOČKI

  Naslovnik

  Omogoča hitro iskanje in vnašanje naslovov strank, poslovnih partnerjev, prijateljev itd.

  Iskanje naslova

  Želeni naslov iščemo lahko po imenu in priimku ali po nazivu podjetja.

 • Kliknemo na puščico izbirnega seznama, da se odpre seznam, urejen po abecedi, po katerem se lahko pomikamo gor in dol z drsnikom,
 • izberemo s klikom na želeno ime/naziv.
 • Ko je naslov izbran, se njegovi podatki pokažejo v oknu naslovnika in so na voljo za spreminjanje, tiskanje ali brisanje.
 • Vnos novega naslova

 • Vnos novega naslova mogočimo s klikom na gumb Nov naslov.
 • Polja se zbrišejo in lahko vnesemo nove podatke.
 • Ko so podatki vnešeni, za potrditev vpisa kliknemo gumb Vpiši/Popravi.
 • Popravek naslova

 • Naslov, katerega podatke želimo popraviti ali dopolniti, najprej poiščemo, kot je navedeno v razdelku Iskanje naslova, potem pa
 • po želji spremenimo ali dopolnimo vsebino polj. (Stare podatke lahko pretipkamo z novimi.)
 • Ko smo podatke popravili, jih vpišemo v bazo s klikom na gumb Vpiši/Popravi.

  Brisanje naslova

 • Naslov, katerega želimo zbrisati, najprej poiščemo, kot je navedeno v razdelku Iskanje naslova, nato pa
 • kliknemo gumb Zbriši naslov. Naslov se z vsemi podatki izbriše iz baze podatkov in ni več dostopen.
 • Tiskanje naslova

 • Naslov, katerega želimo natisniti, najprej poiščemo, kot je navedeno v razdelku Iskanje naslova, nato pa
 • kliknemo gumb Tiskaj naslov.
 • Menjalnica

  Omogoča preračunavanje iz ene valute v drugo. Na voljo so tiste valute, ki so označene na tečajnici.

   Colorhit menjalnica frizerski kozmeticni salon


  Preračunavamo lahko iz katerekoli navedene valute v vse ostale. Če želimo na primer preračunati 10,00 EUR v kakšno drugo valuto, ta znesek vnesemo v polje za evre in kliknemo na gumb Pretvori ali pritisnemo tipko Enter.

  Znesek se preračuna v ostale valute na podlagi trenutno veljavnega tečaja, ki ga nastavljamo v tečajnici.

  Menjalnico zapustimo s klikom na gumb Zapusti ali s pritiskom na tipko Esc.

  Tečajnica

  Tečajnica služi za vnos trenutnih valutnih tečajev in tako omogoča pravilno pretvarjanje menjalnice. Tu lahko tudi nastavimo katere valute naj se prikažejo v menjalnici tako, da obkljukamo kvadratke levo od zastav.

   Colorhit tecajnica frizerski kozmeticni salon>

  Vnašamo tečaje za prikazane valute in njihove vrednosti:

 • v okence za valuto v vrstici ustrezne valute vpišemo znesek valute
 • Ko smo vnesli tečaje za vse valute, ki jim želimo spremeniti tečaj, kliknemo gumb Popravi in potrdimo popravek. V oknu se popravi datum zadnje spremembe tečaja.
 • Kalkulator

  omogoča računanje. Na voljo so za kalkulator običajne funkcije. Računamo kot z navadnim ročnim kalkulatorjem, tipke pa izbiramo s klikanjem na prikazane gumbe ali s tipkanjem po numeričnem delu tipkovnice.

  Kalkulator zapustimo s tipko Esc ali s klikom na gumb za zapiranje okna v desnem zgornjem kotu okna.

  Koledarček

  Prikaže okno s koledarčkom.


  OSTALE FUNKCIJE PROGRAMA

  Baza podatkov

  Vsi podatki, ki jih vnašamo in jih aplikacija potrebuje za izvajanje programskih funkcij, se shranijo na disk računalnika. Aplikacija brez teh podatkov ne more delovati, zato je pomembno, da jih skrbno varujemo.

  V menijski funkciji Program najdemo funkciji, ki omogočata arhiviranje in varnostno kopiranje podatkov. S pomočjo teh funkcij si zagotovimo čuvanje starih podatkov, ki za tekoče delo niso potrebni in kopijo podatkov, ki jo uporabimo za obnovo baze podatkov v primeru, ko pride do poškodovanja ali izgube trenutnih podatkov v bazi.

  Arhiviranje podatkov

  Funkcija omogoča občasno shranjevanje neaktualnih (zastarelih) podatkov. Če podatke spet potrebujemo, jih lahko dearhiviramo (arhiviranju obratni postopek). Čim manj je balastnih podatkov v bazi, tem hitrejše je delo z aplikacijo.

  Arhiviranje

  Arhiviranje zapustimo s klikom na gumb Zapusti

 • v zgornji tretjini okna izberemo vrsto podatkov, ki jih želimo arhivirati (Izdani računi, Naročila strank, Barvanja, prameni, prelivi, Preparacije, Slike strank)
 • Izberemo datum, do katerega naj se podatki arhivirajo.
 • Arhiviranje se prične, ko kliknemo na gumb Arhiviraj. Arhivirani podatki se shranijo na posebno mesto v bazi, od koder jih po potrebi odpokličemo z dearhiviranjem.
 • Stanje arhiviranja je za izbrano vrsto podatka prikazano s časovnim trakom, ki se razteza od začetnega datuma podatkov do danes. Rdeči del traku prikazuje časovno območje arhiviranih podatkov, zeleni pa aktivne podatke.

  Črna puščica kaže na okence z zadnjim veljavnim datumom arhiviranja.

  Dearhiviranje

  Dearhiviranje je postopek, nasproten arhiviranju: arhivirane podatke vrnemo v operativno bazo podatkov.

  Postopek je enak arhiviranju, razlika je le v izbiri datuma, ki ga izberemo na arhiviranem datumskem območju (datumi v območju rdečega traku).

  Varnostno kopiranje

  S sprožanjem te programske funkcije se ustvari varnostna kopija vseh vitalnih podatkov aplikacije.

  Če po nesreči pride do poškodovanja ali izgube podatkov, lahko iz zadnje kopije obnovimo podatke.

  Nastavitve

  Podmeni omogoča rokovanje z nastavitvami programa. Na voljo so ušesca za naslednje nastavitve:

  Izgled programa

  nastavitve z zvezi z izgledom programa. Omogoča, da nastavimo barve ozadja okna, vnosnih polj, krmilnih elementov ali višino vrstic v tabelah pri vnosu podatkov o stranki, pri izpisu računa in pri vnosu naročila.

  Akcije

  tu lahko nastavite nekatera opravila, da se izvajajo samodejno ob zagonu ali izhodu iz programa. Programska funkcija krmili obnašanje aplikacije ob zagonu in ob koncu dela z aplikacijo.


  Lahko predpišemo, naj se ob zagonu:

 • prikaže ali ne nasvet dneva
 • prikaže ali ne tečajnica za vnos dnevnega tečaja valut
 • in naj se ob zaključku aplikacije:

 • izvede ali ne arhiviranje
 • izvede ali ne varnostno kopiranje na določeno število dni
 • S klikom izberemo željeno obnašanje aplikacije.

  Tiskalniki

  Z nastavitvami v tem oknu nastavimo, kateri tiskalnik naj aplikacija uporablja pri tiskanju:

  • Računov
  • Posegov
  • Naslovov
  • Poročila o davkih

  Mesta

  Nastavitve podajajo mesta (imenike na disku), kjer se nahajajo standardni programi, ki jih aplikacija uporablja, ter kam naj se shranijo slike, varnostne kopije podatkov in arhivirani podatki.

  Gesla

  Ta programska funkcija omogoča spremembo gesla za dve vrsti uporabnikov, ki lahko delajo z aplikacijo:

 • za Uporabnika (normalne pristojnosti)
 • za Nadzornika (razširjene pristojnosti)
 • Ko kliknemo na ustrezni gumb, se odpre okno, v katerega vpišemo obstoječe, veljavno geslo, novo geslo in potrditev novega gesla (spet vtipkamo novo geslo, da se vnos potrdi).
  Nato kliknemo gumb Spremeni geslo, da obvelja novo.
  Če se odločimo, da gesla ne bomo spremenili, kliknemo Prekini. V tem primeru ostane v veljavi staro geslo.

  Opomba : Poskrbimo, da geslo ostane tajno! Ko sumimo, da je razkrito, ga takoj spremenimo!

  Račun

  nastavitve v zvezi z računom (oblika računa, naslednja številka, privzeta stopnja DDV…)

  Prevzemnica

  nastavitve v zvezi z prevzemnicami (trgovec, naslednja številka…)

  Stranke

  nastavitve v zvezi s strankami (predvsem oblika izpisa posegov, …)

  Naročilnica

  nastavitve v zvezi z naročilnico (izjava, naslednja številka, naročnik…)

  Tipke

  Nastavitev tipk pri vpisu naročil

  Tipke pri vpisu naročil

  Ta programska funkcija omogoča, da nastavimo obnašanje nekaterih tipk na tipkovnici v času vnosa naročil. Če smotrno nastavimo obnašanje tipk, lahko delo pri vnosu naročil poenostavimo in pospešimo.

  Nastavitev nove tipke

 • Če želimo nastaviti novo tipko, mora ta biti še neuporabljena.
 • Kliknemo gumb Dodaj novo tipko, da se polja za vnos podatkov o tipki v spodnjem delu okna spraznijo in lahko začnemo z vnosom podatkov o tipki
 • Pritisnemo tipko, ki jo želimo uporabiti (n.pr. F10, če še ni uporabljena). V polju Koda tipke se pojavi številka tipke, ki smo jo pritisnili (n.pr. 121 za F10).
 • Vpišemo tekst, ki naj se pojavi, ko pri vpisu naročila pritisnemo to tipko (n.pr. PRANJE) v polje Besedilo.
 • V polje Opis vpišemo opis teksta oz. namena tipke. Ta opis se pojavi ob razlagi tipke na dnu okna pri naročilih.
 • Ko kliknemo gumb Vpiši tipko, se podatki o tipki vpišejo med nastavitve aplikacije in tipka je na voljo za uporabo pri naslednjem vnosu naročil.
 • Popravljanje nastavitev tipke

 • Tipko, ki jo želimo popraviti (n.pr. spremeniti tekst, ki naj se pojavi, ko tipko pritisnemo), najprej izberemo tako, da kliknemo vrstico tipke. Vrstica tipke potemni in podatki napolnejo polja pod tabelo tipk
 • Podatke popravimo
 • Popravljene podatke vpišemo v nastavitve s klikom na gumb Popravi tipko
 • Brisanje tipke

 • Tipko, ki jo želimo zbrisati, najprej izberemo tako, da kliknemo njeno vrstico v tabeli.
 • Ko kliknemo gumb Briši tipko, se pojavi sporočilo z vprašanjem: Naj zbrišem tipko ...?
 • Tipka se izbriše, če kliknemo Da ali pritisnemo tipko Enter, če tipke ne želite izbrisati kliknite gumb Ne.
 • Stanje blagajne

  Prikaže okno s trenutnim stanjem blagajne, ki ga po želji lahko tudi natisnemo.

  Koledarček

  S koledarčkom izbiramo datum, ki ga nekatere programske funkcije zahtevajo, kot n.pr. Naročila ali Izdelava prevzemnice. Pri teh funkcijah je koledarček bodisi že prikazan, ali pa ga pokličemo s klikom na gumb in nato datum iz koledarčka izberemo. S klikom na gumb se odpre koledarček. Če se že nahajamo v ustreznem mesecu-letu, dan izberemo s klikom na ustrezen dan in nato na gumb Izberi.

  Po mesecih ali letih se navzgor ali navzdol pomikamo s klikanjem na gumba, ki se nahajata poleg meseca oz. leta.

  Po izbiri datuma koledarček zapustimo s klikom na gumb Zapusti.

  Opomba : Datum izberemo in hkrati zapustimo koledarček z dvoklikom na želeni dan!

  Pomoč

  Med uporabo programa nam je vedno na voljo pomoč. Ta se prikaže kadarkoli pritisnemo tipko F1. Ker je tipka F1 v okolju Windows pripisana prikazu pomoči, se je izogibajte pri dodeljevanju tipk zaposlenim ali pri naročilih.

  Pomoč lahko tudi najdemo v skrajni desni postavki menijske vrstice programa, če kliknemo nanjo so nam na voljo naslednje možnosti:

 • Splošna pomoč - prikaže datoteko s pomočjo
 • Nasvet dneva - prikaže nasvet dneva <&li>

 • Vizitka - prikaže informacije o avtorju in lastniku programa
 • POJMOVNIK

  desni klik

  operacija, pri kateri enkrat na kratko pritisnemo desni miškin gumb

  dokument

  datoteka, ki jo izdelamo s pomočjo urejevalnika besedil, na primer dopis, pismo, ponudba, članek, pogodba, poročilo, seminar…

  drsnik

  Grafični element operacijskega sistema

  dvoklik

  operacija, pri kateri dvakrat zaporedoma hitro pritisnemo levi miškin gumb

  ikona

  grafični element operacijskega sistema, največkrat sličica z imenom

  klik

  operacija, pri kateri enkrat na kratko pritisnemo levi miškin gumb

  meni

  spisek ukazov (=navodilo, s katerim računalniku naložimo neko opravilo)

  menijska vrstica

  vrstica pod naslovno vrstico, ki vsebuje padajoče menije (ni prisotna v vseh programih)

  namizje

  Osnovni zaslon operacijskega sistema (v okolju windows vsebuje nekaj ikon in opravilno vrstico)

  naslovna vrstica okna

  pas na vrhu okna, ki vsebuje ime programa in gumbe za krmiljenje okna

  odložišče

  navidezen prostor, kamor se shranijo elementi med kopiranjem

  operacijski sistem

  Na računalnikih, ki so praviloma sestavljeni iz različne strojne opreme, je mogoče poganjati razne programe in shranjevati najrazličnejše podatke. Operacijski sistem vse skupaj povezuje, urejuje in koordinira. Njegova naloga je sprejemati zahteve uporabnika, programov in strojne opreme in jim posredovati ustrezne podatke ali programe.

  opravilna vrstica

  Trak na dnu zaslona (namizja)

  orodjarna

  Skupek orodnih vrstic

  orodna vrstica

  Grafični element okna, ki vsebuje ikone za lažji dostop do pogosto uporabljenih ukazov (ni prisotna v vseh programih)

  padajoči meni

  Element, ki omogoča izbiro ukazov ponavadi postavljen v menijsko vrstico, pod naslovno vrstico okna

  priročni meni

  meni, ki se nam pojavi po kliku z desnim miškinim gumbom. Odvisno od trenutne izbire, vsebuje najpogostejše ali najprimernejše ukaze.

  smernik

  utripajoča navpična črtica, ki nam nakazuje trenutno mesto vnosa besedila

  urejevalnik besedil

  Računalniški program za izdelavo, urejanje (pravopisno in oblikovno), tiskanje in pošiljanje tekstov.


  Pojdi na Colorhit.si